arrow_drop_up arrow_drop_down

Garantieregeling

Wij houden je van elke transactie persoonlijk op de hoogte.

Zo heb je altijd de meest recente status paraat

in je mailbox of in je transactieoverzicht.

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt DOE reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van DOE reizen op deze website leest je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant ( www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan DOE reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

Je ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling(en) voor deze boeking. Voor elke ontvangen betaling krijg je een bevestiging per e-mail van STO Garant. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan DOE reizen. Mocht DOE reizen voor het einde van jouw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

STO-reisgarantie | betaalmethode

Je betaalt de reissom niet aan DOE reizen maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die je op de rekening van deze Stichting betaalt, blijft van jou tot 1 dag na afloop van je vakantie en is voor DOE reizen niet bereikbaar. Ook in geval van financieel onvermogen van DOE reizen kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. Één dag na afloop van je vakantie maakt de Stichting de reissom over aan DOE reizen. De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.


Nadat je van DOE reizen een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin je gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt DOE reizen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.


Indien DOE reizen in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE jouw geld NIET overmaken op de rekening van DOE reizen maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien je nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden naar je terug overmaken. Ben je al op reis dan zal STO er voor zorgen dat je of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat je je reis kunt afmaken of dat je naar huis kunt terugkeren.


Ter aanvulling: Eventuele klachten of claims over jouw reis, staan los van deze betaalmethode. Je kunt te allen tijde je transactie tot betalen stopzetten. De STO zal dan kijken of de reden tot stopzetting te maken heeft met (dreigend)faillissement van DOE reizen. Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing. De STO is geen geschillencommissie. DOE reizen zorgt er door haar manier van werken voor dat de kans op faillissement zeer klein is en betaalt alle vervoerders, accommodaties etc die bij jouw reis horen van tevoren.


Betalingen op een andere rekening dan die van Certo-escrow zijn niet toegestaan. Alle betalingen lopen via Certo-escrow. Zo heb je optimale zekerheid en reisgarantie.

Klik op voorbeeldmail van Certo-Escrow zoals je hem in je mailbox krijgt.

ZEKERHEID

Met de betaaloplossingen van Certo ervaren klanten optimale zekerheid bij hun betaling. En weet een ieder voor levering zeker dat het gehele aankoopbedrag voor is voldaan.

IN VEILIGE HANDEN

Door gebruik te maken van de hoogste standaarden zijn transacties bij Certo veilig. Ook jij als klant ervaart deze zekerheid bij betalingen.

ALTIJD EN OVERAL

Start een transactie op een tablet, check de status van de betaling op een smartphone en bevestig de levering op een desktop PC.

PERSOONLIJK

Wij houden je van elke transactie persoonlijk op de hoogte. Zo heb je altijd de meest recente status paraat in je mailbox of in je transactieoverzicht.

STO-reisgarantie | betaalmethode


Je betaalt de reissom niet aan DOE reizen maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die je op de rekening van deze Stichting betaalt, blijft van jou tot 1 dag na afloop van je vakantie en is voor DOE reizen niet bereikbaar. Ook in geval van financieel onvermogen van DOE reizen kunnen schuldeisers niet bij jou geld. Één dag na afloop van je vakantie maakt de Stichting de reissom over aan DOE reizen. De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.


Nadat je van DOE reizen een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvangt je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin je gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt DOE reizen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.


Indien DOE reizen in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE jou geld NIET overmaken op de rekening van DOE reizen maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien je nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden naar je terug overmaken. Ben je al op reis dan zal STO er voor zorgen dat je of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat je je reis kunt afmaken of dat je naar huis kunt terugkeren.


Ter aanvulling: Eventuele klachten of claims over jou reis, staan los van deze betaalmethode. Je kunt te allen tijde je transactie tot betalen stopzetten. De STO zal dan kijken of de reden tot stopzetting te maken heeft met (dreigend)faillissement van DOE reizen. Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing. De STO is geen geschillencommissie. DOE reizen zorgt er door haar manier van werken voor dat de kans op faillissement zeer klein is en betaalt alle vervoerders, accommodaties etc die bij jou reis horen van tevoren.


Betalingen op een andere rekening dan die van Certo-escrow zijn niet toegestaan. Alle betalingen lopen via Certo-escrow. Zo heb je optimale zekerheid en reisgarantie.


Klik op voorbeeldmail van Certo-Escrow zoals je hem in je mailbox krijgt.

A guarantee in place: STO Garant 

In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, DOE reizen uses STO Garant, a guarantee scheme recognised by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.

Whether STO Garant's guarantee applies to a particular (travel) offer made by [company name] is specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant's website (www.sto-garant.nl/en/downloads).

How it works

If STO Garant's guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to DOE reizen but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). 

You will receive an email from STO Garant (info@sto-garant.nl) containing information about how you can pay for this booking. You will receive a confirmation email from STO Garant for each payment received. You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.

This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. he booking amount is then released to DOE reizen on the day after your trip ends. If DOE reizen should become financially insolvent before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

Die Garantie gut geregelt: STO Garant

Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nimmt DOE reizendie Dienste von STO Garant in Anspruch, eines von der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) anerkannten Garantiesystems. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.sto-garant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de .

Für jedes (Reise-)Angebot von DOE reizen wird für Sie auf dieser Website angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads).

Prinzip der Regelung

Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht [Name des Unternehmens], sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) eingetragenen Zahlungsdienstleister.

Sie erhalten eine E-Mail von STO Garant (info@sto-garant.nl) mit Hinweisen, wie Sie die Entrichtung des Reisebetrags vornehmen sollen. Sie erhalten per E-Mail eine Bestätigung von STO Garant, sobald Ihr Reisebetrag auf dem Treuhandkonto hinterlegt ist. Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de.

Diese Stiftung für Anderkonten garantiert Ihnen Ihren Reisebetrag bis zum Ende Ihrer Buchung. Am Tag nach Beendigung der Reise wird der Reisebetrag [Name des Unternehmens] ausgezahlt. Sollte [Name des Unternehmens] vor dem Ende Ihrer Buchung in eine finanzielle Schieflage geraten, lässt STO Garant die Garantie greifen. Der Garantieregelung entnehmen Sie, wie Sie Ihre Ansprüche in so einer Situation geltend machen.