... Vakantiegeld

Vakantiegeld

 Vakantiegeld is een toelage die werknemers in België en Nederland krijgen met de bedoeling extra kosten van vakantie te dekken.
De wettelijke term voor vakantiegeld is "vakantiebijslag", maar wordt ook wel vakantietoeslag genoemd.

In Nederland heeft iedere werknemer het recht op minimaal 8 % van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar te mogen ontvangen.
Het bruto jaarsalaris is zonder eventuele winst- / eindejaarsuitkering, maar wel inclusief "overwerk" en eventuele overwerktoeslagen.
Bij afwezigheid door ziekte, loopt de opbouw van het vakantiegeld door.

In België maakt men een onderscheid in soorten vakantiegeld.
  • enkel vakantiegeld, is het inkomen dat wordt uitgekeerd tijdens verlof/vakantie
  • dubbel vakantiegeld, is een bonus bovenop enkel vakantiegeld
  • vertrek-vakantiegeld, is het voortijdig uitkeren van enkel- & dubbel vakantiegeld bij einde dienstverband

Vakantiegeld wordt minstens één keer per jaar uitbetaald in Nederland, maar kan ook per betaalperiode, wekelijks, vier wekelijks of maandelijks worden uitgekeerd.
In België wordt het enkel vakantiegeld uitbetaald als er verlof/vakantie word opgenomen. Dubbel vakantiegeld wordt eens per jaar uitgekeerd.
Op de loonstrook staat hoeveel vakantiegeld er word uitgekeerd.

Afspraken over de uitbetaling van het vakantiegeld staan in de arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld.

Werkgevers, ondernemers of zelfstandige hebben wettelijk gezien geen vakantiegeld, maar zullen zelf zorg moeten dragen voor "vakantiegeld".
Dat kan dor middel van het sparen van een vast bedrag of een percentage per maand. Afhankelijk van de stabiliteit van inkomen.
De andere mogelijkheid is door het aannemen van een extra opdracht en dat te reserveren als "vakantiegeld".
Tijdig beginnen met vakantiegeld te reserveren voorkomt een te kort in de vakantieperiode.

Bestemming vakantiegeld NIBUD
Maandelijkse uitbetalingen
  • 33 % vakantie / reizen
  • 27 % sparen / beleggen
  • 38 % niets speciaal, het komt op de grote hoop 
Jaarlijkse uitbetaling
  • 48 % vakantie / reizen
  • 40 % sparen / beleggen
  • 16 % niets speciaal, het komt op de grote hoop
NIBUD onderzoek 2017 onder 1.100 respondenten - 13 % maandelijks - 84 % jaarlijkse uitbetalingen