... Functionele Neurologische Stoornis

Functionele Neurologische Stoornis

FNS oftewel Functionele Neurologische Stoornis

Wat is FNS (Functioneel neurologische stoornis)

Patiënten met FNS kunnen last hebben van zeer verschillenden klachten zoals:

  • Verlammingen
  • Minder gevoel of tintelingen in hun huid.
  • Schokken, trillen, of aanvallen die op epilepsie lijken.
  • Minder goed kunnen horen, zien of spreken.

Deze klachten kunnen ook gepaard gaan met pijn.

FNS is een functioneel probleem van het zenuwstelsel (functiestoornis). Hiermee wordt bedoeld dat het zenuwstelsel niet goed gebruikt wordt door het lichaam. Er is geen schade of er is niets kapot aan het zenuwstelsel. Wel gaat er iets mis in de overdracht van de informatie vanuit de hersenen naar het lichaam. De manier waarop de hersenen de informatie verwerken en doorgeven aan het lichaam is verstoord. Je kunt het vergelijken met een computer: de hardware is heel, maar er is een probleem met de software. Op scans is vaak niets te zien.

Hoe krijg je het?

De klachten kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een:

  • Ongeval, hevige emotie of paniekaanval.
  • Ziekte of ernstige griep.
  • Narcose of een operatie zonder diepe narcose.
  • Periode met veel stress.

Soms is er geen duidelijke reden die de klachten uitlokt.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het herkennen van de klachten (het klachtenpatroon) en het neurologisch onderzoek. Soms is het nodig, om met bijvoorbeeld een scan of een onderzoek van het bloed andere aandoeningen uit te sluiten.

Behandeling van FNS

De eerste stap is uitleg, zodat je als patiënt duidelijkheid hebt over de diagnose. FNS is alleen niet eenvoudig of bijvoorbeeld met medicijnen te verbeteren. Er is wel steeds meer inzicht welke behandelingen effect hebben. Speciaal opgeleide fysiotherapeuten spelen daar een belangrijke rol in. Met de juiste behandeling kan 70% van de patiënten verbeteren.

Gespecialiseerde fysiotherapeut:

Regio Haarlem - B. van Buchem, praktijk Noorder Spaarne, Spaarndamseweg 242, 2021 KA Haarlem. (023) 525 4640

Aantal patiënten met FNS

Het is niet goed bekend hoeveel mensen er aan FNS lijden. De getallen lopen erg uiteen.  Waarschijnlijk gaat het om meer dan 4 op 100 000 inwoners per jaar in Nederland. Vergelijkbare aantallen kennen we van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Het is geen zeldzame aandoening.

Meer informatie:

Stichting FND

Is een stichting voor betere zorg voor patiënten met een functionele neurologische stoornis (FNS).

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u een behandeling wilt. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet. Poli neurologie 

Reactie plaatsen