... Waarom zijn toegankelijke accommodaties moeilijk boekbaar?
Waarom zijn toegankelijke accommodaties moeilijk boekbaar?
15 oktober 2013 

Waarom zijn toegankelijke accommodaties moeilijk boekbaar?

Waarom zijn toegankelijke accommodaties moeilijk boekbaar, is een van complexe vraagstukken waar ik mee in aanraking ben gekomen.

Waarom is het zo moeilijk?

Ik heb me dat zelf ook afgevraagd en ben ermee aan het werk gegaan. Zoals ik al eerder heb aangegeven in de post “Goed toegankelijke accommodaties” kwamen de aanbieders in den beginne vanzelf in mijn mailbox. Totdat ik vragen ging stellen over de mate van toegankelijkheid. Hierdoor besefte men dat er vele verschillen in toegankelijkheid zijn en er niet één standaard aan is te bieden.

Toch zal er een vorm van toegankelijkheid, zoals die in het VN-verdrag is omschreven, ook in de reiswereld gaan ontstaan. Maar hoe dat eruit gaat zien is nog de vraag. Het zou veel eenvoudiger kunnen worden gemaakt als maatschappelijk gedachten veranderden. Tenslotte: toegankelijkheid is voor iedereen!

Vanaf eind 2013 ben ik accommodaties gaan verzamelen die zich ervan bewust zijn dat toegankelijkheid voor iedereen is en dat ook meer dan gemiddeld in de praktijk hebben gebracht.

Deze verzameling geeft een mooie indruk van mogelijkheden die er al op deze wereld zijn. Het is nu een informatie platform, dat handmatig wordt ingevuld en bijgehouden, maar in de nabije toekomst zal dit meer en meer worden gedigitaliseerd. Informatie zal up to date zijn en onafhankelijke reviews zullen recenter zijn, enz.

Met deze verzameling hoop ik een kloof te overbruggen tussen de bestaande situatie van moeilijk te vinden aanbod en de toegankelijke reiswereld van straks. Hierdoor is het niet nodig voor reizigers om uren achter het internet door te brengen, te mailen of te bellen met de accommodatie medewerkers of de benodigde voorzieningen wel geboden kunnen worden.

Voorbeeld: Bij de huidige zoekmachines kan je selecteren op wensen zoals hieronder vermeld. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Een summier onderscheid wordt er gemaakt

Booking.com –      Roomservice / Voorzieningen voor gehandicapten / Huisdieren toegestaan

Tripadvisor –   Roomservice / Kamers toegankelijk voor mindervalide / Rolstoeltoegang

Zoover –           Roomservice /

Maar hoe bereiken we die reiswereld van straks?

Wat moet er nu echt veranderen, maar mijn mening;

 • Het VN-gedrag zal vertaald moeten gaan worden naar bruikbare tekst, zodat eenduidig wordt wat men kan verwachten. Maar ook hoe e.e.a. aangepast kan worden.
 • Accommodaties zullen echt moeten gaan aangeven voor wie ze toegankelijk zijn;
  • Of er hulpmiddelen/voorzieningen zijn als één of meerdere zintuigen ondersteuning nodig hebben
   • Aangepast sanitair
   • Aangepast meubilair
   • Ringleiding
   • Extra licht
  • Of er ondersteuning is voor communicatie
   • Tolken voor buitenlandse talen, maar ook gebarentolken
   • Of men ervaring heeft met het communiceren met de minderbegaafde klanten, zoals b.v. mensen met autisme, e.d.
  • Dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen; jeugd en volwassenen, mannen en vrouwen, alleen reizende of meer reizende, nationaliteiten, enz
 • Accommodaties zullen beeldmateriaal moeten gaan gebruiken van de geboden voorzieningen, zodat klanten voor vertrek/boeking kunnen inschatten of de geboden middelen toereikend zijn.

Nu klinkt dat proces eenvoudig, maar in de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig is gebleken.

Als er een mogelijkheid van classificeren zou zijn, zouden “booking engines” daar ook makkelijker mee om kunnen gaan. Nu lijkt dat eenvoudig, maar is het dus niet. We kunnen wel een één, twee of meerpersoonskamer, huren of een appartement of villa, maar een elektrische rolstoeltoegankelijke kamer, met sanitaire voorzieningen om een groot, zwaar persoon liggend te wassen. Dat vind je nog niet op de booking sites. Om maar eens een voorbeeld te noemen.

Het vergelijk hiervoor is niet helemaal juist, omdat de eerste categorie OPTIONELE mogelijkheden biedt en de tweede categorie zal moeten voorzien in BEHOEFTE. Vele male belangrijker, naar mijn mening.

De bezwaren

Bezwaren ie uit de reiswereld komen om nog niet aan deze behoefte te voldoen zijn;

 • We hebben wel voorzieningen, maar kiezen ervoor deze niet openbaar te maken. We hebben het liefst rechtstreeks contact met onze klanten die deze BEHOEFTE hebben, om e.e.a. zo goed mogelijk af te stemmen.
 • We kiezen ervoor om de accommodaties met voorzieningen niet apart te classificeren , omdat we streven naar 100% bezettingsgraad. Specials worden ook gebruikt door klanten die er geen gebruik van maken.
 • We bieden de aangepaste accommodatie op het laatst aan als BUDGET oplossing. Hierdoor is de bezettingsgraad hoger.

Toch vraag ik me af wat er mis is aan het tonen van de voorzieningen. Door transparant te zijn en meer gebruik te maken van specifieke teksten en beeldmateriaal toon je een socialer gedrag en voorkom je teleurstellingen. Vandaag de dag willen we steeds meer weten van waar we ons geld aan uitgeven om tot een beslissing te komen. Reviews lezen over het een aanbieder het doet. En hoe gelijkgestemden het hebben ervaren. DE MARKT VRAAGT OM VERANDERINGEN!

De marketing van bedrijven is afgestemd op de reguliere markt, met professionele teksten en professioneel beeldmateriaal, waardoor er een optimaal beeld ontstaat, welke in reviews wordt toegelicht. Uit deze reviews haal je de “waarheid”. Dit zou ook wenselijk zijn voor de “niet” reguliere markt. Deze markt is al groot en wordt alleen maar groter.

De praktijk

 • Aangepaste accommodaties zijn veelal te vinden in de uithoeken van de complexen, waardoor ze minder opvallen
 • Bij investeringen/veranderingen/vernieuwingen komen deze aangepaste accommodaties als laatste aan de beurt.
 • Om in de marketing mee te nemen dat een complex voorzieningen heeft, voldoet het vaak maar minimaal aan de gestelde eisen, waardoor de bezettingsgraad tegen valt.
 • De basis inrichting is vaak niet gelijk aan een standaard accommodatie, waardoor er financiën zijn voor de aanpassingen. Hierdoor ontstaat er een ander beeld van een complex.
 • Hoe richt je een accommodatie zo in dat het ook verhuurbaar is aan de reguliere klanten, zonder dat het op een ziekenhuis gaat lijken?

De voorschriften

Al jaar en dag zijn er regels voor bruikbaarheid en toegankelijkheid, maar heeft men er moeite mee om e.e.a. toe te passen. Maar ook veranderen deze regels door nieuwe inzichten en de veranderende maatschappij. Door mogelijkheden van het toepassen van nieuwe materialen en technieken. En door de veranderende economie.

Experts worden helaas te weinig vooraf benaderd om tot duurzame oplossingen te komen. Uitvoerende zijn niet altijd goed op de hoogte van de wensen en/of voorschriften. Waardoor de bruikbaarheid te wensen overlaat.

De voorschiften zullen eenduidiger moeten gaan worden, waardoor ontwerpers, uitvoerende en/of eigenaren beter gaan begrijpen wat nodig is om toegangsbehoefte in te vullen en tegen welke kosten. En de eindgebruiker aan de basis van het proces gehoord gaat worden. Hierdoor zal er op termijn meer toegankelijkheid voor iedereen gaan ontstaan, is mijn mening

Daarbij rekeninghoudend met de diversiteit van mensen en wensen. De enen persoon is tenslotte niet de andere persoon. De normen zullen hoog en haalbaar moeten zijn en zullen de meerderheid van mensen met toegangsbehoefte tegemoet moeten komen gekomen. Vandaag de dag is; Meten is Weten  waardoor ook ingegaan kan worden op veranderingen in de maatschappij.

Mensen met verhoogde eisen van toegankelijkheidsbehoefte hebben in de thuis situatie gestreefd naar een optimale vorm, maar kunnen of mogen deze niet op reis meenemen omdat ……

 • De voorzieningen onderdeel zijn van gebouwen
 • De voorzieningen niet in eigen beheer zijn
 • De voorzieningen onhandelbaar zijn
 • De voorzieningen te kwetsbaar zijn voor transport

Om hiervoor oplossingen te beiden zullen regels versoepeld moeten gaan worden, door het mogelijk te maken van inhuren, het apart op transport zetten e.d.

Basis aanpassingen

 • Minimale breedtes verkeersgebieden (zoals gangen), zowel intern als extern. (eventueel met passerzones en zones om te keren)
 • Vlakke verkeers routes, met minimale hellingshoek (
 • Minimale stroefheid en medisch schoonmaakbaar maken van vloeren (i.c.m. natte vloeren)
 • Juiste afsluitingen; zoals draairichtingen van deuren, geheel of gedeeltelijk automatisch. Maar ook gelet op afsluiten t.b.v. privacy en bruikbaarheid.
 • Leuningen/beugels goed en deugdelijk bevestigd, daar waar nodig.
 • Meubilair e.d. bruikbaar voor iedereen, groot klein, staand of zittend.

Conclusie

Aangepaste accommodaties kunnen er gelijk uit zien als de basis kamers van het complex. Kamers met meer toegankelijkheidsvoorzieningen hoeven niet te lijken op ziekenhuisinrichtingen. Sterker nog; je hoeft het in verschillende gevallen niet eens te ervaren.

Enkele marktaanbieders hebben al ontdekt dat toegankelijkheid voor iedereen is en haken daar al op in. Deze bieden mooi ingerichte oplossingen, die best gekopieerd kunnen worden. Zowel in aanpassingen, als in marketing. Zij haken in op de veranderende markt en lopen daardoor voorop. En dat zal op termijn gunstig uitpakken voor zo’n onderneming. We worden met zijn alle steeds ouder en krijgen steeds meer bewegingsvrijheid en verwachten daar ook dat de markt daarop inhaakt.

Ik nodig je daarom uit om met mij te contacten, via b.v. LinekdIn, om samen deze wereld toegankelijk te maken voor iedereen.

WHEN YOU LINK INOVATIVE IDEAS WITHGOOD PEOPLE, THE RESULTS CAN BE MAGIC!

Over de schrijver
Reactie plaatsen