Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden
18 maart 2020 

Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden – Code VVR – is een Nederlandse handreiking voor het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers.

Met nadruk op “een Nederlandse handreiking”, omdat dit geen voorgeschreven rolstoelvoer regels zijn. Vervoerder kunnen verscherpte regels gebruiken vooruitlopend op wet en regelgeving / handreikingen / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, om zo risico te verkleinen en veiligheid te vergroten.

Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden - Code VVR

Iedere reiziger heeft recht op veilig vervoer en daarom streven wij ernaar om deze handreiking door te voeren op al ons vervoer in binnen- en buitenland, zonder de charme van reizen met lokaal vervoer aan te tasten. Om jou comfortabel te kunnen vervoeren en je het vertrouwen te geven dat je te maken hebt met een ervaren chauffeur.

Uit onderzoek is gebleken dat een rolstoelgebruiker het veiligst wordt vervoerd als zij/hij een transfer maakt, naar b.v. een gewone (auto)stoel. Als deze transfer niet, met of zonder hulp,  kan worden gemaakt, is het toch van belang dat Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden gegarandeerd wordt. Dan maar in een rolstoel, maar wel voorzien van het haaksymbool ISO 7176-19.

De Code VVR geeft Nederlandse taxichauffeurs (rolstoeltaxi's), taxibedrijven (rolstoel taxi bedrijven), rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren.

De Code is (naar mijn weten nog) geen handreiking naar overige vervoerders, zoals bijvoorbeeld Luchtvaartmaatschappijen, Rederijen, Treinmaatschappijen, Cruise Maatschappijen, Rolstoelbus Maatschappijen enz. zeker niet Internationaal.

Deze “handreiking voor het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers” brengen we zoveel mogelijk onder de aandacht bij al onze samenwerkingspartners en rolstoelreizigers om actief een bijdrage te leveren aan de verbetering, daar waar nog nodig en mogelijk is. Als Rolstoel Reizen Expert heb ik ook het belang om kennis veilig te stellen, over te dragen en te helpen verbeteren. De wereld is, naar mijn mening, nog niet rolstoelvriendelijk genoeg en kunnen we leren van elkaars expertise wereldwijd.

haaksymbolen ISO 7176-19

haaksymbolen ISO 7176-19

De Code VVR is sinds 1994/2001/2008/2017 steeds meer aangepast aan de ontwikkelingen in de praktijk en bestaat in grote lijnen uit de volgende inhoud:

Begrippen en definities
Richtlijnen voor iedereen
Praktijk en werkmethoden
Beginselen en uitgangspunten
Als Rolstoel Reizen Expert hoop ik dat het gebruik van deze code ook internationaal een positieve invloed zal hebben op het Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden door beroeps en/of vrijwilligers.

Deze handreiking gaat grotendeels over “weg”vervoer, maar door de lucht kan je lezen in; Vliegen als rolstoelgebruiker
Voor over het spoor of over het water zijn weer andere / aanvullende instructies / voorzieningen. Maar daar later meer over.

Instructiekaart

Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden voor chauffeurs
Onderstaande tekst is afkomstig van de instructiekaart, maar vinden het belangrijk om deze actief onder de aandacht te brengen. Des te eenvoudiger deze teksten ter beschikking worden gesteld, des te sneller mensen ervan op de hoogte zijn en er naar kunnen gaan handelen in belang van de veiligheid. (bron vermelding staat onderaan deze site)

Deze instructiekaart bevat negen belangrijke aandachtspunten voor jou als rolstoelchauffeur.

Voordat je als chauffeur start met rolstoelvervoer is het van belang dat je de nodige instructie hebt gehad, zodat je het voertuig en de vastzetinrichting veilig kunt gebruiken.

Als chauffeur zorgt je ervoor dat de rolstoelgebruiker altijd correct en veilig van A naar B wordt vervoerd. Een rolstoelgebruiker maakt hierbij, indien mogelijk, een overstap naar een vaste zitplaats. De rolstoelgebruiker die geen overstap kan maken, mag alleen vervoerd worden in een rolstoel die voldoet aan ISO 7176-19, te herkennen aan de haaksymbolen.

 1. Controleer vooraf of het voertuig en het materiaal in orde zijn
  • Zijn zowel het voertuig als lift of oprijplaat in orde?
  • Is het vastzetmateriaal voor rolstoelen en passagiers compleet, in goede staat en goed werkend? Geef materiaalproblemen altijd door aan uw werkgever!
 2. Voor aanvang van een rolstoelrit is duidelijk
  • Wie de klant is en of deze kan overstappen naar een vaste zitplaats;
  • Welke hulp bij het instappen nodig is;
  • Of de rolstoel conform ISO 7176-19 botsveilig is (herkenbaar aan haaksymbolen);
  • Of er sprake is van beperkingen die van belang zijn voor het gebruik van het vastzetsysteem en/of het vervoer.
 3. Zorg dat de klant veilig vervoerd kan worden
  • Parkeer het voertuig zo dat de klant veilig in en uit kan stappen;
  • Help klanten die kunnen overstappen van rolstoel naar een vaste zitplaats;
  • Check bij klanten die niet kunnen overstappen of de rolstoel botsveilig is (haaksymbolen). Kan er geen overstap worden gemaakt en is de rolstoel niet
   botsveilig, dan kan de klant helaas niet vervoerd worden.
 4. In- en uitrijden en liftgebruik
  • Werk altijd zorgvuldig, ook als de tijd krap is;
  • Let op het hefvermogen en de afmetingen van de lift. Is een rolstoel met klant te zwaar of te groot? Overleg dan met uw werkgever over vervangend vervoer;
  • Bedien altijd zelf de lift of rijdt de rolstoel via de oprijplaat. Let daarbij op comfort en veiligheid van de klant en van u zelf;
  • Zet de rolstoel op de rem, schakel een elektrische rolstoel uit;
  • Rijdt de rolstoelgebruiker vooruit het voertuig in en er achteruit uit (gezicht altijd naar het voertuig).
 5. Rolstoel op de juiste manier vastzetten
  • Haak de spanbanden (vier in totaal) uitsluitend vast aan een daarvoor bestemd vastzetpunt (haaksymbool);
  • Zorg dat de spanbanden een hoek van liefst 45O naar beneden maken en licht gespannen zijn;
  • Zet spanbanden nooit gekruist of gedraaid vast;
  • Vergrendel de spanbanden. De rolstoel mag niet bewegen als u er tegen duwt.
 6. Gordelgebruik
  • U als chauffeur bent verantwoordelijk voor het juiste gordelgebruik bij rolstoelinzittenden, vermijd hierbij zoveel mogelijk lichamelijk contact;
  • Zorg dat de driepuntsgordel via de kortste weg loopt over de schouder, over de borst en om de heup. Waar mogelijk is dit onder de armleuningen door;
  • Bevestig de gordel aan het vastzetsysteem. Het niet kunnen of willen dragen van de gordel op de juiste manier, is ook reden om het vervoer te weigeren.
 7. Werkwijze bij scootmobielen
  • Scootmobielen voldoen vrijwel nooit aan ISO 7176-19 (botsveilig) en mogen daarom alleen als bagage worden meegenomen;
  • Help de klant bij de overstap via de zijdeur naar een vaste zitplaats;
  • Indien de klant de trap of opstap niet kan nemen, kan hij met uw hulp via de lift in het voertuig stappen;
  • De klant staat dan op de lift en houdt zich vast aan de handrail. U ondersteunt en begeleidt de klant zorgvuldig en bedient de lift;
  • De scootmobiel wordt altijd door u als chauffeur op handkracht in het voertuig gezet en als bagage vastgezet.
   Zijn bovenstaande opties niet mogelijk, dan moet vervoer helaas worden geweigerd.
 8. Bagage vastzetten
  • Zet alle bagage, lege scootmobielen, rolstoelen, rollators en ongebruikt vastzetmateriaal goed vast, er mogen geen voorwerpen los in het voertuig liggen.
   Is dit niet mogelijk, dan moet vervoer helaas worden geweigerd.
 9. Klantvriendelijk rijden
  • Houd met uw rijstijl rekening met de extra kwetsbaarheid van rolstoelinzittenden.

 

Handreiking voor het Veilig Vervoeren Rolstoelinzittenden

Instructiekaart Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden voor chauffeurs

Bron; codevvr.nl / sociaalfondstaxi.nl / vastisbeter.nl

Over de schrijver
Jessica
Door

Jessica

op 24 October 2018

Vanwege het aansprakelijkheidsrisico wordt vanuit TaxiKeur door veel vervoersbedrijven uitgesloten dat men die gebruik maken van een scootmobiel via de zijingang moeten, en dat er niemand staand op de lift mag. Dankzij deze uitsluiting kan een chauffeur de passagier weigeren wanneer hij/zij niet via de zijingang kan instappen. Men zal dan in een rolstoel verplaatst moeten worden. Kanttekening bij een handmatig vergrendelsysteem van de haken moet de chauffeur na de activering van vergrendeling de rolstoel van de remmen af halen en de rolstoel naar achteren trekken. Zo worden de banden vastgetrokken en kan de rolstoel niet verschuiven.

Blacky
Door

Blacky

op 26 October 2018

Het taxi bedrijf waar ik mee vervoert wordt schijnt die regeltjes maar niet te kennen ,er zitten veel onervaren taxi chauffeurs ,of wat het ook genoemd mag worden,die niet eens weten hoe je vast gemaakt moet worden,voor de duidelijkheid ik zit in een elektrische rolstoel en kan niet lopen,ook vragen zij wilt u een gordel om of vergeten ze dat een driepuntsgordel heel belangrijk is en verplicht is en realiseren ze zich niet dat ze een behoorlijke verantwoordelijkheid hebben.Schandalig is dit!!!Ik moet elke rit die ik maak met rolstoel bus mijzelf verdedigen en beschermen om veilig vervoerd te worden,o er zijn gelukkig ook nog goede chauffeurs alleen zijn die er veel te weinig,dit bewuste bedrijf uit Emmeloord mag zijn personeel wel eens beter opleiden,je hebt tenslotte niet met poppetjes te maken maar met mensen!!

Suzanne
Door

Suzanne

op 5 May 2020

Rolstoelgebruikers opgelet: check even of deze sticker op uw rolstoel zit Rolstoelgebruikers opgelet: per 1 juli 2020 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van de rolstoelbus. Meerijden in eigen rolstoel is vanaf dan alleen nog maar mogelijk als de rolstoel aan de nieuwe voorwaarden voldoet. „Vanuit de Code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelen) zijn de richtlijnen met betrekking tot de ISO-norm aangescherpt”, laat zorgaanbieder Incluzio Hollands Kroon weten. „Tijdens het vervoer mag de rolstoel niet bewegen, ook niet als ertegen wordt geduwd. De ISO-gecertificeerde rolstoelen geven de garantie dat een rolstoel veilig vastgezet kan worden. Indien de rolstoel niet aan de nieuwe norm voldoet, kunnen vervoerders rolstoelgebruikers weigeren.” De richtlijnen zijn alleen van toepassing voor rolstoelgebruikers die tijdens het rijden in hun rolstoel blijven zitten. Zelf checken Rolstoelgebruikers moeten zelf controleren of hun rolstoel aan de nieuwe ISO-norm (7176-19:2015) voldoet. Geschikte rolstoelen hebben een sticker met een haak erop, soms met de ISO-norm erbij. Ook is het in de handleiding van de rolstoel terug te vinden. Twijfels of heeft u een rolstoel die niet voldoet aan de norm? Rolstoelgebruikers in de Kop van Noord-Holland kunnen contact opnemen met hulpmiddelenleverancier Welzorg (088-0016700).

Vincent
Door

Vincent

op 8 May 2020

Overgangsregeling Code VVR verlengd tot 1 januari 2021 Met het oog op veilig rolstoelvervoer conform de Code VVR moeten rolstoelen vanaf 1 juni 2020 ISO-gecertificeerd zijn. Vanwege de coronacrisis is de overgangstermijn hiervoor echter opgerekt tot en met 31 december van dit jaar. De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken. Deze rolstoel dient in principe vanaf 1 juli 2020 ISO-gecertificeerd te zijn. Deze certificering is herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool. “Na de introductie van de herziene Code VVR bleek dat er nog gebieden zijn die in de praktijk extra aandacht verdienen. Er lopen gesprekken om de code zo breed en praktisch mogelijk toe te kunnen blijven passen, zodat de code voor alle (mede)passagiers en de chauffeur een passende en veilige vervoersoplossing biedt”, wordt in een toelichting gemeld.

Deadline niet meer reëel

“Zo wordt voor rolstoelinzittenden die niet over een ISO-gecertificeerde rolstoel kunnen beschikken, bijvoorbeeld vanwege de aard van hun beperking, naar een passende oplossing gezocht. Deze gesprekken kunnen nu niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Hierdoor is de gestelde deadline van 1 juni 2020 voor implementatie niet reëel.” Dat deze deadline nu met een half jaar wordt verlengd, neemt niet weg dat de Code VVR onverminderd van kracht blijft. De partijen die zijn verenigd in het Platform Code VVR blijven dan ook aandacht vragen voor het belang van veilig rolstoelvervoer in taxi’s.

Monique
Door

Monique

op 2 July 2020

Jij stelt dat het om een handreiking gaat en geen wettelijke regels?? Waar vindt ik dat terug? Er word mij nu namelijk verplicht vreselijk grote lelijke haken te accepteren op mijn nieuwe mooie strakke lichtgewicht rolstoel. Ookal gaat het om veiligheid.. die paar keer dat ik een taxi zit weegt voor mij niet op tegen een vreselijk storend en lelijkogend stuk ergernis wat op mijn mooie rolstoel aanwezig moet zijn. Ik snap ook niet dat als t gaat om veiligheid een los item op de rolstoel geschroefd veiliger wordt bevonden dan direct vastzetten op het super sterke frame. Snap jij het nog?

Reactie plaatsen