... Rolstoeltaxi

Rolstoeltaxi

Een rolstoeltaxi is een door een chauffeur bestuurd rolstoeltoegankelijk vervoermiddel dat op afroep een of meerdere rolstoelgebruikers vervoert op een door de rolstoelgebruiker zelf gewenst tijdstip en traject, op basis van een vast bedrag per afstandseenheid of een vooraf overeengekomen ritprijs.

De rolstoeltaxi ritprijs kan worden gesubsidieerd door een openbaarvervoer-autoriteit, gemeente- of overheidsinstelling.

Gesubsidieerd rolstoeltaxivervoer heeft de vorm van taxivervoer, maar de functie als openbaar vervoer. Het systeem werkt op afroep. Rolstoelgebruikers met verschillende herkomsten en bestemmingen kunnen tegelijkertijd in hetzelfde voertuig worden vervoerd. Er is dan geen dienstregeling.

Rolstoeltaxi voertuigen kunnen op basis van een personenauto zijn ingericht, maar ook een personenbus kan worden ingezet voor rolstoeltaxivervoer. Tevens bestaan er ook rolstoelscootertaxi's, rolstoelfietstaxi's en al dan niet gemotoriseerde rolstoelriksja's, rolstoelwatertaxi's, etc.
Samengevat wordt wereldwijd ieder denkbaar transportmiddel in min of meerdere mate ingezet als rolstoeltaxi.

Een rolstoeltaxi is voorzien van een rijplaat- of lift constructie om een rolstoel eenvoudig en snel in het voertuig te plaatsen. Ook is de rolstoltaxi voorzien van een vastzetinrichting om de rolstoel tijdens vervoer op zijn plaats te houden.

Voor de therm rolstoeltaxi worden ook wel andere benamingen gebruikt, zoals; regiotaxi, OV-taxi , deeltaxi, streektaxi, taxihopper, hopper etc.


De term taxi is een verkorting van het Franse taximètre, een wijziging naar analogie van het Griekse taxis (betaling) van het Duitse woord taxameter, dat teruggaat op het middeleeuws Latijnse taxa (taxatie) en oorspronkelijk op huurrijtuigen van toepassing was.